Reseförsäkring och avbeställningsskydd hos Europeiska

Akademiska Resebyrån samarbetar med det danska bolaget Europæiske (Europeiska) Rejseforsikring om att erbjuda våra resenärer reseförsäkring och avbeställningsskydd.

Akademiska Resebyrån rekommenderar alla sina resenärer att teckna ett avbeställningsskydd som täcker utgifter i samband med avbokning p.g.a. akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall som inträffar före avresan och som drabbar resenären själv, eller dennes make, barn, föräldrar eller syskon. Observera att avbeställningsskydden ska beställas i förbindelse med att depositionsavgiften betalas in.

Vi rekommenderar också alla våra resenärer att teckna en reseförsäkring som täcker kostnader i samband med exempelvis sjukdom, skador, stöld, förlorat eller förstört bagage samt läkarbesök och eventuell hemtransport i samband med sjukdom eller olycka. Man bör teckna en reseförsäkring som även täcker bagage och bagageförsening.  

Teckna reseförsäkring

Teckna årsavbeställningsskydd (Observera att det, beroende på resans pris, i vissa fall kan vara billigare att teckna ett årsavbeställningsskydd i stället för att bara försäkra sig inför en enda resa)


Frederiksberg Allé 3
1790 København V
Danmark


Receptionens öppettider:
måndag – fredag kl. 9–16
+45 33 25 25 25
info@er.dk


Det är kundens eget ansvar att informera sig om försäkringsbolagets bestämmelser vid köp av försäkring, då det enbart är försäkringsbolagets villkor som gäller vid köp av försäkring. Akademiska Resebyrån agerar endast som förmedlare och har inget ansvar vad gäller ärenden kunden och försäkringsbolaget emellan. Akademiska Resebyrån kan inte heller ge råd om försäkringens täckning och villkor.