Kristian Gerner

Professor emeritus

Kristian Gerner är professor emeritus i historia vid Lunds universitet. Han har rest Ryssland och Sovjetunionen och forskat I landets historia under många år. 1966 besökte han första gången Moskva och Sankt Petersburg för att studera ryska. Därefter vistades han i omgångar i landet för möten med ryska historiker och samhällsforskare och egna studier i sovjetiska arkiv och bibliotek. Som forskare har han intresserat sig för sovjetisk och rysk kultur och politisk historia, för förhållandet mellan Sverige och Ryssland genom tiderna, för relationerna mellan Sovjetunionen och de kommunistiska staterna i Centraleuropa och för miljöfrågor i Sovjetunionen.

Kristian Gerner har publicerat bland annat: Planhushållning och miljöproblem. Sovjetisk debatt om natur och samhälle (med Lars Lundgren, 1978); Arvet från det förflutna: Sovjet på tröskeln till 80-talet (1980); The Soviet Union and Central Europe in the Postwar Era (1984, 1985); Svårt att vara ryss: på väg mot postsovjetismen (1989); Ryssland: en europeisk civilisationshistoria (2011, 2013 (pocket)).