Lena Jonson

Lena Jonson är associerad seniorforskare vid UI. I sin forskning fokuserar hon för närvarande på rysk inrikespolitik, frågor om politisk och samhällelig förändring samt kulturens roll och ställning i samhället.

Lena Jonson arbetade som svenskt kulturråd i Moskva under åren 2005-2009. Hon är statsvetare och intresserad av rysk inrikespolitik, politisk historia, kulturhistoria samt förändringar i samhälls-och kulturklimatet. Hennes senaste bok handlar om samspelet mellan kultur och politik med speciellt fokus på rysk samtidskonst. Hennes intresse för Ryssland går långt tillbaka i tiden. 1969 besökte hon Ryssland första gången och var sedan stipendiat i Leningrad 1974 och i Moskva 1977, arbetade under drygt fyra år i Moskva under 2000-talet och har återkommande och regelbundet besökt landet. Hon är för närvarande associerad forskare vid Utrikespolitiska Institutet.

Dessförrinnan har hon varit gästforskare vid George Washington University, The Kennan Institute vid The Wilson Centre och stipendiat vid universiteten i dåvarande Leningrad och Moskva. Lena Jonson är en av grundarna av nätverket "Sällskapet för studier av Ryssland, Central-och Östeuropa samt Centralasien" (1997) och var dess första ordförande.